I Esport Danmark er vi optaget af at vi sammen løser nogle af de udfordringer, som vi står overfor i landets esportsforeninger. Vores foreningstiltag tager udgangspunkt i 13 forskellige områder men her ønsker vi at sætte fokus på de mange esportstrænere, og nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv er:

Hvad motiverer en træner?

Hvordan rekrutteres en træner til at være tilknyttet foreningen over lang tid?

Hvordan fastholdes en træner i flere år?

Hvad er meningsfuldt for en træner i en esportsforening?

Esportstrænere og udviklingen af eksisterende esportstrænere er essentielt for at kunne gennemføre træning og undervisning med kvalitet. Der er mange esportsforeninger, der har stor og bred erfaring med ovenstående spørgsmål i praksis, og næste fase i dette perspektiv er dannelsen af et underudvalg under Esport Danmark.

Et underudvalg i et forbund er typisk optaget af at løse nogle af de udfordringer, der ligger indenfor et givent område. I dette tilfælde er det et trænerudvalg, som sammen med udvalgte ansatte i ESD Forening, skal arbejde målrettet på at gøre trænerfunktionen attraktiv. Samtidig skal de også se ind i udviklingen af trænere, så det at være træner i en esportsforening giver kompetencer, der skaber et udviklende esportsmiljø med god træning i foreningen. Samtidig skal udviklingen af træneren også give færdigheder og egenskaber, som kan bruges i andre jobfunktioner udenfor esport.

Udgangspunktet for udvalget er at komme med klare vejledninger indenfor følgende områder:

  • Foreningens forventninger til en esportstræner og esportstrænerens forventninger til foreningen
  • Udviklingstiltag for at gøre det mere attraktivt at være træner i en esportsforening – spilorienteret såvel som menneskeligt orienteret.
  • Aflønningsformer (frivillig, honorar, omkostningsgodtgørelse, ungdomsløn etc.)
  • Forventningsafstemning mellem træner, medlem, leder, bestyrelse, forældre etc.
  • Trænerkontrakter – detaljer versus den gensidige forventning

Ønsker du at være en del af udvalget under ESD Forening eller har du spørgsmål, så kontakt foreningsleder Anders Sørensen på telefon: 2272 0035 eller mail: as@esd.dk

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *