Sund kultur i gaming

Vi syntes det er vigtigt, som et digitalt forankret forbund, at være en del af at understøtte sunde og trygge digitale miljøer på de platforme hvor vores børn-og unge opholder sig.

Herunder kan du se alle vores projekter, der omhandler sund kultur i gaming.

Alle skal være velkomne i gaming

Alle skal have mulighed for at dyrke esport i sunde online fællesskaber, join vores nye online fællesskab og søg efter esportforeninger i dit nærområde, find andre at spille med og deltag i debatten i et modereret og sikkert forum styret af Esport Danmark.

Esport Danmark er gået i luften med et nyt digitalt fællesskab, der skal være med til at opretholde den gode tone online og sikre ligestilling i gamingmiljøet.

Kom ind og vær med på Esport Danmarks Discord-kanal.

Danske unge færdes i høj grad i digitale fællesskaber, og for mange er gaming et frirum, hvor de kan slappe af og kommunikere med venner og andre ligesindede. Desværre behandles alle ikke lige i gamingmiljøet. Kvindelige gamere oplever f.eks. ofte chikane i online-spil pga. deres køn. Det har resulteret i, at især flere unge kvinder mister motivationen for deres fritidsinteresse, bruger voice-changers for at lyde som mænd eller anvender mandlige eller kønsneutrale aliasser med henblik på at blive inkluderet på lige fod med mandlige spillere. Den kultur vil det danske esportsforbund, Esport Danmark, Tuborgfondet og Wednesday Club gøre op med for at øge ligestilling i gamingmiljøet.

Derfor er vi gået sammen om at skabe et inkluderende og sikkert online-fællesskab, hvor unge kan mødes digitalt på lige vilkår uanset køn og kønsidentitet. Fællesskabet bliver lanceret den 1. januar 2024. men der vil også være andre oplysnings- og dialogaktiviteter.

”Vi vil bane vejen for et fællesskab, hvor alle, uanset køn, kan udfolde og udvikle sig og skabe forbindelser uden at skulle bekymre sig om chikane eller forskelsbehandling – og vi har en forpligtelse til at styrke unges demokratiske dannelse gennem digitale fællesskaber. Vi tror på, at det er gennem samarbejde, uddannelse og en åben dialog, at vi kan skabe positive forandringer og fremme mere lighed i gamingverdenen,” siger Rico Corneliussen, direktør i Esport Danmark.

Tuborgfondet støtter det nye digitale fællesskab med 1,3 millioner kroner:

”Det nye community vil motivere flere unge til at deltage i fællesskaber og samtaler om ligestilling og kønsroller. Vi håber samtidig, at projektet kan rykke nogle af de dårlige vaner, der er opbygget i visse gamingmiljøer, hvor flere oplever stigmatisering og mobning på baggrund af køn og kønsidentitet. Lad os give dialog og nysgerrighed bedre vilkår, så unge får lyst til at deltage,” siger Mathias Findalen, programansvarlig for demokrati i Tuborgfondet

Community på Esport Danmarks Discord-profil

Det digitale fællesskab, eller ”community’et”, som det normalt hedder i gamingmiljøet, vil være at finde på Esport Danmarks Discord-kanal som et selvstændigt community. Discord er en populær kommunikationsplatform på internettet, særligt i gamingmiljøet. Det nye fællesskab vil gennem tæt monitorering fra ansatte og frivillige moderatorer sikre, at fælles værdier om god tone, respekt og inklusion deles blandt brugere. Wednesday Club er ansvarlig for denne del af projektet.

“Med Tuborgfondets visionære tilgang får vi, i samarbejde med Esport Danmark, en helt fantastisk mulighed for at skabe en platform for unge, der kun kommer unge til gode, uden kommercielle interesser. Det er meget unikt, og jeg tror, det er starten på et fællesskab for fremtidige generationer, som vi ikke har set før,” siger Andreas Vejlstrup, partner i Wednesday Club

Fysiske fællesskaber på sigt

Foruden det digitale fællesskab vil samarbejdet i 2024 også udmønte sig i to fysiske events, hvor der vil være fokus på digital dannelse og kvinders digitale rettigheder gennem workshops, netværk og talks.

Det er en generel målsætning for projektet, at det digitale fællesskab overføres til fysiske fællesskaber, og at flere unge kvinder bliver en del af de danske esportsforeninger for at kunne indgå i sunde og demokratiske dannende fællesskaber. Der vil i dette henseende blive henvist til Esport Danmarks medlemsforeninger over hele landet, mens Wednesday Club også har et landsdækkende unge-netværk, unge kan drage fordel af.

All right med Unicef

TrygFonden godkender projekt om trygge rammer for børns digitale liv!
Vi syntes det er vigtigt, som et digitalt forankret forbund, at være en del af at understøtte sunde og trygge digitale miljøer på de platforme hvor vores børn-og unge opholder sig.

Derfor glæder det os meget at kunne fortælle, at vi er en del af UNICEF Danmarks #Allright projekt sammen med Center for Digital Pædagogik. Vi skal bidrage til at igangsætte en indsats indenfor børns digitale dannelse, pædagogik, gaming og rettigheder i 2023.

Undersøgelser viser at mange børn og unge ikke fortæller deres nærmeste voksne om ubehagelige oplevelser online, og står ofte alene i deres usikkerhed – det skal vi gøre noget ved!

Projektet vil have fokus på at gøre de voksne medansvarlige i at udvikle trygge rammer om børns online liv gennem viden og færdigheder til influencere, moderatorer og SFO- og klubpersonale.

ESPORT SOM LÆRINGSRUM OG BROBYGGER FOR UDSATTE UNGE MED AUTISME

Antallet af unge som diagnosticeres med autisme, er kraftigt stigende. En stor del af de udsatte unge med autisme har stærk passion for gaming, hvilket har fået mange STU’er (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til at udbyde pædagogiske esport-aktiviteter.

I dette projekt undersøges det, hvordan esportundervisningen kan motivere unge med autisme til at gennemføre STU-forløb og udvikle mestringsstrategier samt faglige, sociale og personlige kompetencer, der kan støtte de unge i overgangen til voksenliv, videre uddannelse og/eller arbejdsliv. Udover at bidrage med ny teoretisk og empirisk viden på et overset område, udvikler projektet også gratis undervisningsmateriale og evalueringsredskaber til gavn for praksis.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem forskere, unge med autisme, STU-undervisere, pædagogiske esportkonsulenter samt UU-vejledere og sagsbehandlere.

Forskningspartner: Professionshøjskolen Absalon Praksispartnere: Sputnik STU, Fremtidslinjen STU, STU Anholtvej; Autismecenter Vestsjælland, Koordinerede Ungeindsatser, Esport Danmark, Oneway Esport, Københavns Kommune, Slagelse Kommune og Køge Kommune.

Esport Danmark indgår partnerskab med Jyske Bank

Spilindustrien og gamblingindustrien har ret meget til fælles. Begge er baseret på leg og forsøger at engagere spilleren i et sjovt, interaktivt miljø. Spil industrien bruger elementer af adfærdsdesign til at lokke og fastholde børn og unge i spillet.

En loot box er, når man i et computerspil køber en virtuel kasse indeholdende tilfældige genstande. Fx virtuelle guldmønter, spillere i FIFA, et kraftfuldt våben eller andre virtuelle genstande, som man typisk skal bruge mange timer på at spille sig til i spillet. Her eksisterer disse oftest i spil som henvender sig til børn og unge.

Toxicity i spil (sprogbrug, sexisme og mobning i spil)
De fleste spil er online og skaber en social forbindelse mellem spillere, fx FIFA, Call of Duty, Fortnite, League of Legends mv. Ved hjælp af headsets og chat-tjenester forbinder spillere, taler med hinanden og skaber nye venskaber. Spillet er legepladsen. Der er ofte fastsat regler for spillet, men ikke for de interaktioner, spillere har med hinanden.
Som kan risikere at føre til dårligt, chikerende sprog og mobning.

BOOST TRIVSLEN I DIN FORENING I REGION HOVEDSTADEN

I 2023 skabte vi i samarbejde med vores partner Krifa med støtte fra Region Hovedstaden projekt “Sund Kultur”. Projektets mål var at fremme sundere vaner, demokratiske fællesskaber og udbrede mere oplysning om esport. I samarbejde med foreningerne udviklede vi et kursus i sunde læringsmiljøer for frivillige, ledere og bestyrelser. Herudover formidler vi viden om esportens potentiale, konsekvenser og håndtering, især i forhold til dens påvirkning af børn og unge. Derudover udviklede vi et SoMe kursus med individuelle sparringer til hver Region Hovedstaden forening. 

Kursets indhold:

Er du interesseret i at blive klogere på at drive forening med frivillige, der trives, og et stærkt community, der skaber fastholdelse af medlemmer?

Vi arbejder hver dag på at støtte op om at styrke de danske esportforeninger. Derfor har vi i samarbejde med Krifa skabt et kursus, hvor man lærer at forbedre sammenholdet i sin forening og får redskaber til at skabe en sund foreningskultur.

Gennem støtte fra Center for Regional Udvikling fra Region Hovedstaden er kurset skabt for at hjælpe danske esportforeninger med at blive skarpere på, hvordan de:
– skaber en forening, der har et stærkt community, som fastholder de frivillige
– skaber en sund foreningskultur
– håndterer en konflikt og sætter retningslinjer for foreningen
– omsætter gaming- og foreningskompetencer til noget, der kan hjælpe på jobmarkedet og i rekruttering af frivillige til foreningerne.

Derudover får man også en super mulighed for at møde personer fra andre esportforeninger i Region Hovedstaden, som man kan sparre med. Så uanset om du er frivillig i bestyrelsen, træner i foreningen eller foreningsleder, så er kurset henvendt til dig. 

Sociale medier kursus: Med støtte fra Region Hovedstaden tilbyder vi nu, helt gratis, individuel Social Media sparring med vores partner Wednesday Club, hvor du kan lære hvordan du booster din forenings kommunikation udadtil.

Uanset om du har erfaring med marketing eller ej, vil Wednesday Club give dig konkrete redskaber til at arbejde med din forening på de sociale medier.

Det kan blandt være hvordan du kan rekruttere frivillige og medlemmer, hvordan du laver en some-strategi, hvordan du promovere din forening online eller bare hvordan du kommer i gang med Tiktok.

 Kurset blev afsluttet i 2023, men vi udvikler på baggrund af de mange individuelle kurser materiale der deles ud gratis til alle vores foreninger i 2024.

Syntes du at “Boost trivslen i din forening” kurset lyder spændende