Når man arbejder med talentudvikling er det vigtigt at have en strategi for, hvordan man vil udvikle spillerne i relation til det talentudviklingsmiljø, de indgår i. Hos Esport Danmark hjælper vi vores medlemmer med at udvikle en talentstrategi, der giver mening for dem i relation til deres udvikling og det miljø, spillerne skal udvikle sig i. 

Et vigtigt område, når man laver en talentudviklingsstrategi, er at tage udgangspunkt i de værdier man som forening, organisation, klub eller skole tror på og arbejder ud fra. Et fokus på konkrete værdier giver en retning, som alle kan arbejde ud fra i relation til den interne talentudvikling af spillerne.

En væsentlig pointe i at arbejde med værdier er, at man gør det konkret og handlingsorienteret, så man som træner eller spiller ved, hvordan de værdier forstås i praksis i relation til ens adfærd og ageren i hverdagen. At konkretisere værdierne betyder, at alle ved hvad den enkelte værdi reelt betyder, og derfor kan alle arbejde mod samme mål med samme tilgang. 

Der er mange i dansk esport, der arbejder med talentudvikling og det er meget vigtigt for at vi som nation kan fortsætte med at producere internationale verdensstjerner i forskellige spil. Samtidig er det også vigtigt at forstå, at esport har udviklet sig meget ligesom kulturen har ændret sig forstået på den måde at der er flere, der arbejder seriøst med talentudvikling, hvilket også betyder at kampen om de professionelle pladser bliver mere og mere udfordrende. Derfor kan man ikke gøre som tidligere, for der skal mere til, og det betyder at klubber, foreninger, skoler og organisationer skal udvikle talentudviklingsmiljøet yderligere.

HYDR esport som eksempel 

For at give et eksempel på talentudvikling i praksis, tager vi udgangspunkt i HYDR esport, da de praktiserer en værdibaseret og holistisk tilgang til deres talentudvikling, som også er beskrevet på deres hjemmeside. Det her er inspiration til alle, der arbejder med talentudvikling uanset om man er en forening, skole, organisation eller klub. Det er tydeligt at der har været en proces centreret omkring talentudviklingen, og der er samtidig taget nogle valg, som sætter en retning.  

HYDR esport tager udgangspunkt i 4 værdier, når de arbejder med talentudvikling. Det er disciplin, modenhed, ydmyghed og mod, og det er helt simpelt ord som alle kan bruge i relation til deres talentudvikling og hvordan man arbejder med spillerne. 

“Som ansvarlig for talentudvikling i HYDR esport, er det vigtigt for mig at vi som klub arbejder i samme retning med vores talentudviklingsindsatser. Vi har i samarbejde med vores talenttrænere udvalgt 4 værdier, som er kendetegnende for hvad vi tror på er vigtigt i udviklingen af vores dygtigste spillere på længere sigt, men for at det ikke bare bliver ord, har vi defineret konkret adfærd ud fra hver enkelt værdi. På den måde ved vi alle, hvad vi taler om og spillere, trænere og forældre på tværs af spil og niveau kan støtte op om vores talenter i fællesskab.. Derfor kalder vi det også HYDR Disciplin, HYDR Modenhed osv. for det er vores værdier og noget vi alle skal tage ejerskab for.” udtaler Asger Ravn Nissen, der i rollen som Performance manager har etableret en overbygning og udviklingsstrategi for talentarbejde i HYDR esport.

De fire værdier på hjemmesiden er beskrevet med fire punkter under hver, som beskriver hovedtrækkene af de personlige udvælgelseskriterier, der skal opfyldes for at blive en del af talentforløbet. Det giver et godt indblik og udgangspunkt for talentarbejdet på flere fronter.  

Spillerne ved, hvad det kræver for at blive valgt til talentforløbet og de kan arbejde med deres personlige udvikling

Alle trænere kan guide spillere med store drømme i relation til deres personlige udvikling

Forældrene kan se, hvilken adfærd det kræver for deres børn at blive udvalgt og de kan støtte den udvikling i det daglige

Spillernes fremtidige karriere er bedre sikret, da eksterne organisationer får et bedre indblik i hvordan man scouterspillere internt, hvilket giver dem et billede af spillernes grundlæggende personlige kompetencer i esport. 

Selve identifikationen af spillere til et højere niveau handler selvfølgelig også om spillernes in game performance og deres statistikker, hvilket også er vigtige parametre for talentudviklingen, og der er helt sikkert også interne parametre i HYDR esport, der understøtter det hos dem. 

Når man arbejder værdi-orienteret i relation til talentudviklingen er man med til at sikre et bredere perspektiv for udviklingen af spillerne ligesom man sætter fokus på det hele menneske, hvilket over tid skaber større sandsynlighed for at udvikle sig til at blive professionel.  

Værdierne skal være individuelle for det talentmiljø, man arbejder i eller ønsker at skabe, og har man interesse i at igangsætte en proces på området, faciliteter Esport Danmark gerne dette. Det er både relevant for foreninger, skoler, klubber og organisationer, der ønsker at skabe endnu bedre vilkår for deres talentfulde spillere. 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *