HVORFOR SAMARBEJDE MED OS?

Som samarbejdspartner med Esport Danmark, er du med til at gøre en forskel for de mange – både unge og ældre mennesker, i Danmark,  som dyrker esport på daglig eller ugentlig basis. 

Hos Esport Danmark ser vi partnerskaber og aftaler som en oplagt mulighed for at udbrede og styrke esporten. Vores holdning er, at vi er medansvarlig i at sikre en partners eksponering på den mest optimale måde. Vi hjælper med at komme ud med budskaber i samarbejde med partneren.

Vi ser samtidig en stor mulighed i at lave projekter, som er samfundsunderstøttende, men som samtidig er datadrevet og har evidens i forhold til ønsket effekt. Vi er derfor altid interesserede i dialog med potentielle samarbejdspartnere, som har værdier, der harmonerer med vores, og som måske har en markedsføringsplan hvor esport indgår.

Som partner hos Esport Danmark er du med til at gøre en forskel for esporten og de mange mennesker, i alle aldersgrupper, som på daglig basis dyrker det.
Esporten er i rivende udvikling, og som partner kan du komme med ombord i forreste række og være med til at hjælpe esporten videre, samtidig med du enten bliver eksponeret og får budskaber ud eller ved at være medafsender på vores samfundsunderstøttende cases som forankres i esportens økosystem.

 

 

Hos Esport Danmark arbejder vi altid på individuel basis med vores samarbejdspartnere og skaber det nøjagtige indhold af et partnerskab, der giver partneren maksimal værdi og eksponering.

Samtidig ønsker vi at bygge bro og skabe værdibaseret samarbejde med erhvervslivet. Vi skal i fællesskab give hele målgruppen mulighed for dannelse i esports-miljøet og sikre at esporten i Danmark står stærkt både på forenings-, uddannelses- og talent- og elite-niveau. Vi opbygger relationer imellem virksomheder og den store skare af esports-udøvere som udgør målgruppen. Denne gruppe af mennesker fortjener de bedste forudsætninger for at kunne udvikle deres kompetencer, blive digitalt dannet, dyrke deres interesse og samtidig hjælpe dem med at agere i en verden, som er under konstant forandring, og hvor man på daglig basis skal tage svære valg, både online og offline.

HVORDAN BLIVER MAN PARTNER?

Hvordan bliver man partner?
Det hele starter med en indledende dialog – en dialog, hvor vi får afstemt hinandens motiver, ønsket effekt, indhold, målgruppe, forventningsafstemning, platforme for eksponering, hvem leverer hvad og hvorfor. Dernæst er det en helt naturlig ting, at vi går i dialog omkring, hvilke ressourcer vi hver især lægger på bordet, samt hvor lang tid samarbejdet skal strække sig over. Såfremt ovenstående ikke afskrækker dig fra at gøre yderligere, så kontakt os og lad os tage en snak. Der er alt at vinde og næsten intet at tabe, andet end chancen.

Du finder kontaktinfo nederst på siden.

HVORFOR BLIVE SAMARBEJDSPARTNER

 

Hvorfor blive samarbejdspartner i Esport Damark?
600.000 unge og 500.000 ældre gamer på henholdsvis daglig eller ugentlig basis, Har du et budskab, du gerne vil ud med, som kunne gavne målgruppen, så giver det mening, at du læser videre. Alle kommer fra forskellige hjem, med forskellige forudsætninger, ser forskellige ud og taler forskellige sprog. Men en ting har de til fælles, nemlig deres kærlighed til esporten. Gennem esport kan man som person udvikle, uddanne samt danne sig i lige præcis den retning, man ønsker.

Esport tager ikke højde for, om du er ung eller gammel, tyk eller tynd, hvilken etnicitet du er, eller hvilket sprog du taler. Esport er ligeglad med din seksuelle orientering eller politiske og religiøse holdning – det er til for alle mennesker i alle lag. Er dit ønske at understøtte en bestemt forening i dit nærområde, eller bare hjælpe esporten som helhed, så forsæt læsningen.

Som forbund for esport i Danmark har vi et talerør ud til målgruppen, og samtidig har vi stort indblik i økosystemet og dets opbygning, helt fra foreningerne, skolerne, de private aktører og talent- og elite-delen. Vi kan samtidig facilitere lige præcis den konstellation af aktører, som en evt. partner måtte ønske sig i forhold til at ramme målgruppen og eksponeringen så præcist så muligt.

Efter der nu er kommet empiri, som viser, at esport er kompetenceudviklende, har mange fået vores øjne op for, hvad esport egentlig er i stand til, Gennem esport kan vi som samfund hjælpe de forskellige generationer med deres daglige udfordringer, de møder i livet. Kan esport være en platform for at udvikle mental sundhed, mindre ensomhed, digital dannelse og fællesskab for flere generationer i en positiv retning? Vi agter at afprøve dette i en serie af cases som kan forankres ud i foreningerne i det danske samfund, så alle kan få gavn af dem.

Hvad hvis esport er en del af løsningen på at være førende inden for dele af erhvervslivet, at bekæmpe ensomhed blandt forskellige grupper i befolkningen, at kunne inkludere og integrere folk, som har behov for dette, at kompetenceudvikle og digitalt danne mennesker, så de bliver mindre afhængige af det offentlige og har en større chance for at tilgå et jobmarked, hvis krav bliver højere i forhold til digital kunnen, og hvor STEM-fagene spiller en større og større rolle. 

Det er klart, at skal vi kunne afsøge dybden af mulighederne inden for esport, så kræver det at etablerede kommercielle spillere rækker en hånd ud og tager et samfundsansvar. I sidste ende er de unge jo de nye talenter på jobmarkedet, de er den nye generations Elon Musk, Steve Jobs, Sir Andrew Wiles, Judith Polgar eller dev1ce. 

Har ovenstående ramt noget af jeres motivation for at indgå i et samarbejde, så er budskabet simpelt. Invester i fremtiden, invester i esport!

Er du interesseret i at blive partner i Esport Danmark? Som partner får du et værdibaseret samarbejde, hvor værdi skabes på begge sider af hegnet, hvor vi lukrerer på hinanden og samtidig gør en forskel for esporten og alle dem, som dyrker den. Har du budskaber, du gerne vil fortælle målgruppen, eller ønsker du at understøtte et af vores mange værdibaserede og samfundsunderstøttende projekter så skriv eller ring til os!

 

Rico Corneliussen
Direktør

Email: rc@esd.dk
Tlf: 22 53 32 93