Medlemsskab 5 kr. pr. medlem

(et medlemsskab i Esport Danmark koster 5 kr. pr. medlem. Derudover skal du vælge hvilke af nedenstående ydelser du vælger at tilkøb. Vi har følgende rabatter ved køb af flere ydelser:

3 områder 5 kr. ialt 10 kr. pr. medlem

6 områder 10 kr. ialt 15 kr. pr. medlem

9 områder 15 kr.  ialt 20 kr. pr. medlem

All inclusive 20 kr. ialt 25 kr. pr. medlem

Ledelse og bestyrelse

 • Bestyrelsesmøder
 • Generalforsamling
 • Vedtægter
 • Mødestruktur inkl. mødereferat
 • Foreningsstrategi / foreningsbeskrivelse
 • Funktionsopdelt sammensætning af bestyrelse
 • Møde og eksekveringskultur
 • Ledelsesværktøjer

Værdier og kultur

 • Foreningens værdier
 • Foreningsbeskrivelse / formålsbeskrivelse
 • Kulturel ledelse
 • Personlige værdier hos ledere og frivillige
 • Frivilligheds cv / diplom
 • Medarbejdertilfredshed
 • Medlemstilfredshed

Forældre i foreningen

 • Sætte forældres kompetencer i spil
 • Forældrestrategi
 • Forældrerollen
 • Oplysning om esport
 • Forældre sponsorater og støttemedlemsskaber
 • Inddragelse af forældre
 • Forældre som frivillige

Kontakt til kommune og offentlige instanser

 • Tilskudsområder
 • Faciliteter
 • Lokale events
 • Samarbejde med kommunen eller andre offentlige
 • Snitflader på tværs
 • Projekter med kommunen

Ansøgning af fonde og puljer

 • Afdækning af mulige pulje og fonde
 • Rådgivning til ansøgning
 • Gennemgang og hjælp til konkrete projekter
 • Evaluering og tilbagemelding til fonden

Sponsorater og partnerskaber

 • Formålsbeskrivelse
 • Afdækning af mulige lokale sponsorer
 • Rådgivning omkring værdibegreber i sponsoratet
 • Værdibaserede værktøjer til brug under søgning af sponsorater
 • Målgruppe indenfor sponsorater og partnerskaber
 • Aktiveringen af sponsorer

Økonomi

 • Struktureret kasserer funktion
 • IT redskaber
 • Budget
 • Kontingent fastsættelse
 • Break-even i forhold til at drifte foreningen.

Indkøb

 • Indkøbsaftaler i kategorier i foreningsregi
 • Buy smart

Drift

 • It og tech
 • Opdatering af computere og software
 • Automatiske måder at opdaterer spildata på.

Markedsføring af forening

 • SoMe og content
 • Billeder og video
 • Hjemmeside

Træner rekruttering

 • Rekruttering af trænere herunder motivation og mening for trænere
 • Uddannelse og udvikling af trænere
 • Fastholdelse af trænere
 • Trænerfilosofi
 • Selvledelse

Rekruttering af frivillige

 • Rekrutteringsstrategi
 • Forventningsafstemning herunder motivation og mening for den frivillige
 • Frivilligheds cv / diplom

Medlemmer

 • Break even i forhold til foreningsøkonomi
 • Fastholdelse af medlemmer
 • Den gode træning
 • Mangfoldighed, inklusion og diversitet
 • Tiltrækning af nye medlemmer
 • Indmelding og udmelding af medlemmer
 • Opkrævning af kontingent overfor medlemmer
 • Åbenthus arrangementer i rekrutteringsøjemed.
 • Et medlems første dag i foreningen

Book et fysisk møde med en konsulent

2.500 kr. for 8 timer / dag.