Hvad er Esport Danmark?

Esport Danmark er det landsdækkende forbund, der varetager alle led i esportens fødekæde. Fra bredden og talentudvikling til fremme af esportsudøvere, der dyrker sporten på elitevilkår.
Esport Danmark arbejder for at fremme esportens vilkår og skabe sammenhængskraft mellem sportens interessenter.

INDSATSER

ESPORTENS ETISKE KODEKS

Det etiske kodeks for esport

Med dette etiske kodeks ønsker vi at skabe et sundt og trygt miljø for esporten herhjemme. Kodeksets anbefalinger er rettet mod bestyrelser, ledere, pædagoger, trænere og event-arrangører i esportens verden. Det etiske kodeks står på skuldrene af eksisterende viden omkring sunde klub- og foreningsmiljøer, generel folkesundhed og gældende lovgivning. 

Læs mere om det etiske kodeks her