ESD har indgået et dirket samarbejde med DGI, som har til formål at udbrede kendskabet til esporten og etablere foreninger. Herudover har ESD indgået et alliancesamarbejde med DGI, Dansk Firmaidræt og Ungdomsringen, som er en udbygning af ønsket om udbredelsen af esporten i foreningslivet.

Vi har udviklet en fælles uddannelse til de frivillige ledere og trænerer, som skal drive foreningerne lokalt. Herudover har vi etableret YouSee eSportligaen, hvis primære formål er, at skabe en turnering for alle dem der elsker CS:GO, LoL og FIFA. Vi ønsker at gøre esporten folkelig for unge som ældre med det ønske, at når du træner med dine kammerater handler det om at blive bedre og konkurrere mod andre i en liga.

For Esport Danmark skal alle samarbejder afspejle, at vi er en non-profit organisation, som ønsker at styrke bredden, talenterne og eliten inden for esport, således at Danmark som nation kan drage nytte af alle de mange, der synes at gaming giver dem en ekstra værdi og fællesskab i det daglige.

Esport Alliancen

Esport Danmark

eSportsligaen

Esport Danmark