Det er vores mission succesfuldt at udvikle og samle esporten i Danmark. Det vil vi gøre via et bredt og demokratisk samarbejde med eksisterende esports aktører. Vi vil støtte op om esports initiativer og sikre etablering og udvikling af foreninger, ligaer, danmarksmesterskaber og landshold. Et af vores vigtigste mål er, at esporten anerkendes som sportsgren i Danmark.

Vision

Vi vil gøre Danmark til et af verdens førende lande indenfor esporten både organisatorisk og sportsligt. Derfor skal Esport Danmark være et af verdens stærkeste, mest demokratiske, visionære og transparente forbund. Vi skal uddanne de bedste trænere, managere og esports spillere i verden og opnå flotte sportslige resultater.

Formål

Esport Danmark har til formål at udvikle Dansk esport på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Forbundet skal, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger i Danmark ved:

• at samle aktører og spillere i et bredt demokratisk fællesskab

• at udbrede kendskabet til dansk esport

• at få integreret computerspil og esport i de unges hverdag, så den digitale dagsorden bliver fremtidssikret

• at skabe bedre fysiske rammer for spillerne

• at støtte op om og fremme koordinationen af alle esports arrangementer i Danmark

• at varetage den overordnede nationale planlægning og debat vedrørende esport

• at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af esport som non-profit forbund

• at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder samt talentudvikling for esports

udøvere

• at udvikle dygtige og engagerede trænere og ledere, så de er klædt på til at arbejde

med de unge i den digitale verden

• at sikre en forsvarlig udvikling af esport, så den udvikler de unge fagligt, mentalt, fysisk,

personligt og socialt

• at varetage og sikre, at talenterne i esport udvikler sig, så det bliver muligt at arbejde professionelt med esport

• at samarbejde med kommunale, regionale og nationale myndigheder om esport, så esporten bliver en fast del af den digitale dagsorden