Dansk Industri rapporten ’Danmark som Esportsnation – Esport industriens bidrag til det danske samfund

Danmark som esportnation

I forbindelse med lanceringen af DI – Dansk Industris rapport ’Danmark som Esportsnation – Esport industriens bidrag til det danske samfund’ udtaler direktør Rico Corneliussen:

I dag offentliggjorde DI – Dansk Industri rapporten ’Danmark som Esportsnation – Esport industriens bidrag til det danske samfund’, som vi i Esport Danmark også har haft vores bidrag til. Det skete under et stort lanceringsarrangement hos Astralis Nexus med deltagelse fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Det er først og fremmest godt, at vi har en kulturminister, der ønsker at deltage og aktivt debattere en ny rapport, der tager temperaturen på det danske esportsøkosystem. Det viser en minister, der i høj grad tager esporten alvorligt og har perspektiver for fremtiden.

Det er en yderst god og gennemarbejdet rapport med mange essentielle pointer om både de fantastiske danske styrkepositioner på esportsområdet – og på de barrierer, der risikerer at stå i vejen, hvis esporten også i fremtiden skal være en dansk succes.

En af barriererne handler om græsrødderne, der på mange områder har for dårlige kår. Det er blandt græsrødderne ude i foreningerne, at børn kan opleve sammenhold og fællesskab i sunde miljøer i kontrast til timerne alene bag skærmen på børneværelserne. Foreningerne har en vigtig plads i vores demokratiske opdragelse – især i en digital tidsalder, hvor sund digital adfærd blandt unge ikke skal underkendes. Det er altså vigtigt, at vores unge mærker de positive effekter, som livet i en forening bidrager med.

Og samtidig er det her, at vi gennem engagerede trænere kan få skabt fundamentet for morgendagens stjerner. Dem der skal skabe den næste succes.

Tak til DI – Dansk Industri og Astralis for en flot rapport og et godt lanceringsarrangement. Og tak til ministeren for at bakke op. Hos Esport Danmark vil vi fortsætte arbejdet med at samle esporten og skabe sunde kår for alle. Vi håber på, at den nye dokumentation af den samfundsøkonomiske effekt, kan være et første skridt mod en ambitiøs national esportsstrategi. Vi bidrager meget gerne med de næste skridt.

Tak til Steen Laursen, Jakob Lund Kristensen, Nicolas Estrup, Andreas Espersen, Anders Thor Lundberg, Martin Hvidt Thelle.

Læs rapporten her:
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-digital/analysearkiv/brancheanalyser/2023/esportsrapport/