Esport Danmark, Nyledige.dk og UCL udbyder nu Danmarks første formelt godkendte uddannelse som esportsunderviser. Uddannelsen Ungdomsliv, læring og esport går i luften første gang den 26. april og er målrettet ledige over hele landet, som kan deltage online.

Om projektet siger Jacob Fuglsang, direktør i Nyledige.dk:

”Vi lever i en tid, hvor jobmarkedet hele tiden flytter sig og nye job opstår. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi som samfund kan tilbyde relevante pædagogiske uddannelser, som løfter kompetencerne fra de rent autodidakte til et professionelt formelt niveau.”

Hos Nyledige.dk er man stolte over at kunne være med til at løfte uddannelsen som esportsunderviser ind i det etablerede danske uddannelsessystem. Det gør det blandt andet muligt for kandidaterne at opnå ECTS point.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er tilrettelagt på baggrund af akademimodulet Didaktik og undervisningsmetode fra Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning. Den er godkendt på den nationale positivliste som jobrettet uddannelse, og henvender sig til såvel ufaglærte som faglærte ledige, samt ledige med en kort videregående uddannelse.

Ledige med videregående uddannelser har også muligheder, blandt andet via de regionale positivlister.

Hvorfor en uddannelse i esport?

Esport og gaming er i dag en stor del af ungdomskulturen. Esport er på mange måder med til at forme børn og unges identitet. Både på det personlige plan og på det sociale, hvor de finder og skaber fællesskaber online.

Det kræver imidlertid en pædagogisk indsats at understøtte en positiv udvikling. Aktivt arbejde med esport forudsætter nemlig dygtige fagfolk og undervisere, som kan vejlede børn og unge i deres virtuelle rejse. Både foreninger, skoler, klubber og institutioner efterspørger i øjeblikket trænere og fagfolk til at varetage arbejdet, som i dag primært udføreres af autodidakte gamere/undervisere.

Sofus Bynge, talsmand for Esport Danmark, pointerer:

“Vi står i en situation, hvor mere end hundrede uddannelsestilbud til unge, har valgt at inkludere esport som en del af deres skoletilbud. Dertil har næsten alle fritidsklubber med adgang til en PlayStation forsøgt at sætte det i kontekst af esport.

Det er selvfølgeligt fantastisk at se, at så mange institutioner som varetager Danmarks unge, tager esporten til sig. Men det er helt ubegribeligt, at vi ikke har gjort mere for at opkvalificere det personale, som skal varetage det. Derfor glæder vi os også utrolig meget til at sætte denne første formelle eftervidereuddannelse i søen.”

For at vi over de næste par år kan gå fra en autodidakt tilfældighed til en formel faglighed på området, kræver det, at vi får sat gode erfaringer og eksperter i spil. Der skal desuden fokuseres på at skabe en fælles forståelse for, hvad esport kan, og hvordan man arbejder med det.

Denne uddannelse er første skridt på rejsen, og vi glæder os til at synliggøre nogle af alle de kompetencer man træner, når man dyrker esport.

Hvilke kompetencer får man?

  • Kvalifikationer til at arbejde med børn og unge på skoler, efterskoler, højskoler og ungdomsuddannelser mv.
  • Redskaber til at forholde sig kritisk til digital kultur.
  • Pædagogiske og didaktiske metoder til at arbejde med esport.
  • Håndtering af konflikter, problemadfærd og forældresamarbejde.
  • Viden om motivation samt vigtigheden af mental sundhed og fysisk aktivitet.

Kompetencer som desuden er afgørende i organisationer, hvor man for eksempel arbejder med projektstyring og koordinering, kommunikation, samarbejde, problemløsning, emotionel intelligens og it-kompetencer.

 

Om Esport Danmark

Esport Danmark er det landsdækkende forbund, der varetager alle led i esportens fødekæde. Fra bredden, talentudvikling til fremme af esportsudøvere, der dyrker sporten på elitevilkår.

Esport Danmark arbejder for fremme af sportens vilkår og skabe sammenhængskraft mellem sportens interessenter.

Om Nyledige.dk

Nyledige.dk er en del af Edutasia, som er markedsledende på læringsteknologi og e-learning.

Edutasia har mere end 20 års erfaring med levering af kursus- og kompetenceafklaringsløsninger til virksomheder herhjemme og i udlandet. Det nordjyske læringshus er desuden godkendt AMU-skole og er blandt de største private aktører på området for kurser og kompetenceudvikling målrettet ledige. 

Om UCL

Uddannelsen er tilrettelagt på baggrund af akademimodulet Didaktik og undervisningsmetode fra Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning. Faget udbydes af UCL i samarbejde med Esport Danmark og Nyledige.dk. UCL er en statslig uddannelsesinstitution med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Du kan tilmelde dig uddannelsen her

Hvis du ønsker yderligere information om uddannelsen er du velkommen til at kontakte:

Jacob Fuglsang

Direktør, Edutasia ApS

https://edutasia.com

https://nyledige.dk

Telefon: 7010 8020
Mobil: 7010 8020
E-mail: jf@edutasia.dk

 

Sofus Bynge

Skole og Uddannelse, Esport Danmark

Mobil: 30233751
E-mail: sb@esd.dk

 

Læs mere om uddannelsen på Nyledige.dk/esport

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *