ESPORTEN SOM UDKLÆKNINGSPLATFORM

Esport Danmark ønsker at bidrage til udviklingen af esport som en udklækningsplatform for iværksættere og rekruttering til erhvervslivet. Dertil sikre etablering og samarbejde mellem uddannelser inden for skoler, teknologi og IT med krydsninger til erhvervslivet for at lette rekrutteringsprocessen af IT-talenter og skabe mulighed for de spillere, der ikke lykkes med at blive professionelle, men som kan bruge deres kompetencer til andre erhvervsrettede gøremål i stedet.

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

VI ØNSKER AT UNDERSTØTTE ESPORTEN SOM UDKLÆKNINGSPLATFORM FOR IVÆRKSÆTTERI VED AT:

  • Afdække, hvordan Esport Danmark skaber effektive partnerskaber, der understøtter udklækning og rekruttering til erhvervslivet.
  • Synliggøre kompetencer som ellers bliver overset af både indehaver, så vel som køber.
  • Hjælpe virksomheder med succes-cases fra rekrutteringsverdenen.
  • Etablere vidensportal med information om, hvilke tiltag der kan bruges til kompetenceløft hos fremtidig arbejdskraft.
  • Etablere samarbejde med store virksomheder fra erhvervslivet som kan etablere præcedens for mindre virksomheders opmærksomhed på rekrutteringsmuligheder.

Vil du høre mere om vores arbejde med esporten som udklækningsplatform for iværksætteri?

Så kontakt Frederik Byskov

Frederik Byskov
Customer Support

Lorem ipsum..