ESPORTEN SOM UDKLÆKNINGPLATFORM

I Esport Danmark arbejder vi for, at synliggøre de værdifulde kompetencer, der skal til for til at skabe nye talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi ved fra forskningen at deltagelse i esportsforløb betragtes som en oplagt træningsplads til at lade studerende afprøve og udvikle færdigheder som kommunikation, samarbejde, logisk tænkning og problemløsning. Alle færdigheder, som arbejdsmarkedet efterspørger og som allerede bruges som rekrutteringsplatform og træningsmetode for Forsvaret, Politiet, Rederiforeningen, Microsoft, PwC, Capgemini mv. Derfor er målet, at styrke samarbejde mellem skoler, uddannelser, teknologi, IT med krydsninger til erhvervslivet, som skal bidrage til at lette rekrutteringsprocessen af it-talenter og synliggøre læring og potentiale for de spillere, der ikke lykkedes med at blive professionelle, men som kan bruge deres færdigheder til andre erhvervsrettede områder.

Kompetencer of life skills til fremtidens arbejdsmarked

”Hvert år opstår der mange nye jobs både indirekte og direkte i esporten – og der er kæmpe potentiale for vækst i branchen. Den digitale viden om fremtidige generationers adfærd bliver unægtelig en større del af det fremtidige joblandskab”
-Jasmina Pless, Dansk Erhverv

Kontakt os for at høre om muligeheder for jeres virksomhed

Vi har en lang række af cases om hvordan virksomheder har gjort brug af eksponering og aktivering i esporten til at finde deres nye medarbejdere. Skriv eller ring for at høre hvordan vi samarbejde.

 

 Der er et uforløst potentiale og mange nye muligheder

Esporten er i hastig vækst og nye intativer og  virksomheder skyder op hver uge. Kontakt os i Esport Danmark for at få sparring og netværk til at afsøge nye mulige forretningseventyr.

 

 

 

VI ØNSKER AT UNDERSTØTTE ESPORTEN SOM UDKLÆKNINGSPLATOFRM FOR IVÆRKSÆTTERI OG REKKRUTERING TIL ERHVERVSLIVET VED AT:

  • Etablere samarbejde med store virksomheder fra erhvervslivet, som kan etablere præcedens for mindre virksomheders opmærksomhed på rekrutteringsmulighederi.
  • Skabe bæredygtige partnerskaber med større og mindre virksomheder, der understøtter udklækning og rekruttering til erhvervslivet 
  • Synliggøre kompetencer som ellers bliver overset af både spillere, så vel som virksomheder, som mangler disse kompetencer.
  • At der i uddannelserne anvendes innovative undervisningsformer, hvor esport er inddraget, som udvikler de studerendes evne til at se og arbejde med muligheder samt udvikler deres forståelse af en forretningsmæssig udnyttelse af kreative idéer
  • Hjælpe virksomheder med succescases fra rekrutterings verden
  •  Hjælpe virksomheder og uddannelsessystemet til at stimulere unges evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi.
  • Etablere vidensportal om, hvilke tiltag der kan bruges til kompetenceløft hos fremtid arbejdskraft

Vil du høre mere om vores arbejde med esporten som udklækningsplatform for iværksætteri, eller rekruttering af medarbejdere til erhvervslivet?

 

Sofus Bynge
Uddannelse og undervisning

sb@esd.dk

30233751

Michael Dassa
Uddannelse og undervisning

sb@esd.dk

40509872