1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Esport Danmark

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESPORT DANMARK
MANDAG DEN 22. OKTOBER 2018 KL. 18.00
ADRESSE: CERES PARK OG ARENA, STADION ALLE 70, 8000 AARHUS C – LOKALE 10

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.

 

*   Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen dvs. den 08. oktober 2018.
*   Indkomne forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dvs. den 15. oktober 2018.
*   11.3.2.1 Medlemmerne jf. § 5.1 skal senest på dagen for generalforsamlingen kl. 12.00 middag, indsende navnet på deres repræsentant.
*   Repræsentanten kan ved lovligt forfald, f.eks. sygdom eller lignende, sende en suppleant når denne møder med en fuldmagt fra den angivne repræsentant.

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I HENHOLD VEDTÆGTER;

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4. Behandling af eventuelle forslag.

5. Valg af formand, næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til eSportens disciplinærinstans.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

Endelig dagsorden samt mødemateriale indeholdende beretninger, regnskab, budgetter, forslag mv. offentliggøres på ESDs hjemmeside og sendes til klubberne pr. mail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.