HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIN FORENING?

Vi skal sammen lykkedes med at du/i får en god og stærk forening.
De udfordringer der ligger ligefor hos dig, står vi parat til at hjælpe dig med
– for hos Esport Danmark er der hjælp at hente!

Økonomi, sponsorer, frivillige trænere eller forældreinddragelse kan være
nogle af de områder som giver dig grå hår, eller er det i stedet drømme og
nye projekter som i vil løfte jeres forening med, står vi også klar med support.

Vi har erfaring med foreningsledelse, vi kan også have ydelser eller produkter klar,
som kan styrke din forening, for vi ønsker helt enkelt at vi skal lykkedes sammen.

 

Foreningsfokus

En af Esport Danmark’s vigtigste opgave de kommende år er at understøtte fremkomsten af flere lokale foreninger i hele Danmark.

Konkret vil vi arbejde med vejledninger og værktøjer til ildsjæle rundt omkring i landet, der ønsker at starte eller driver en esportsforening. Dette vil fx omhandle, hvordan man afholder en stiftende generalforsamling, rekruttering af frivillige, uddannelse af frivillige eller søge bevillinger hos kommunen. Derudover arbejder Esport Danmark for at skabe lokal samt national politisk støtte til foreninger.

Esport Danmark projekter

I Esport Danmark arbejder vi løbende på projekter, som kan bidrage til foreningens udvikling. Esportens mangfoldighed bliver omdrejningspunktet for projekter vi ønsker at løfte i samarbejde med foreninger, kommuner, institutioner eller virksomheder. 

Hele den danske esportsverden har et samlet ansvar for, at esporten grundlæggende får bedre vilkår i Danmark og bliver anerkendt som sport. Dette kræver et tæt samarbejde og en øget dialog mellem alle esportens aktører, hvilket Esport Danmark vil være drivkraften bag. 

Har du en god ide?

Da esporten er under stor udvikling, så bilder vi os heller ikke ind at vi har alle løsninger på hånden. Vi har også en stor interesse i at høre fra dig, hvis du sidder inde med en god ide eller historie du gerne vil dele med os. Så send os gerne et skriv, så vil vi efterfølgende tage kontakt til dig. Vi glæder os til at høre mere….

MEDLEMSTILBUD OG YDELSER

Esport Danmark tilbyder sammen med vores partnere ydelser inden for en række områder.
Hvis du ikke finder dit behov for hjælp, i vores nedenstående tilbud – så kontakt os på mail, hvor du beskriver hvad du gerne vil have hjælp til og så vender vi tilbage

 

Ledelse og bestyrelse

 • Bestyrelsesmøder
 • Generalforsamling
 • Vedtægter
 • Mødestruktur inkl. mødereferat
 • Foreningsstrategi / foreningsbeskrivelse
 • Funktionsopdelt sammensætning af bestyrelse i samarbejde med Krifa
 • Ledelseskultur og organisatorisk trivsel i samarbejde med Krifa
 • Ledelsesværktøjer i samarbejde med Krifa

Rekruttering af frivillige

 • Rekrutteringsstrategi
 • Forventningsafstemning herunder motivation og mening for den frivillige
 • Frivilligheds cv og jobrettede kompetencer i samarbejde med Krifa
 • Frivilliges opgaver og trivsel i samarbejde med Krifa

Frivillige trænere

 • Uddannelse og udvikling af trænere i samarbejde med Krifa
 • Det gode træningsmiljø
 • Fastholdelse og trivsel for trænere i samarbejde med Krifa
 • Trænerfilosofi
 • Selvledelse
 • Rekruttering
 • Jobrettede kompetencer i samarbejde med Krifa

Værdier og kultur

 • Foreningens værdier
 • Foreningsbeskrivelse / formålsbeskrivelse
 • Den gode foreningskultur i samarbejde med Krifa
 • Personlige værdier hos ledere og frivillige
 • Frivilligheds cv og jobrettede kompetencer i samarbejde med Krifa
 • Medarbejdertilfredshed i samarbejde med Krifa
 • Medlemstilfredshed i samarbejde med Krifa

Politisk støtte og kontakt til kommune samt offentlige instanser

 • National politisk arbejde med at fremme esportens vilkår
 • Tilskudsområder nationalt og lokalt
 • Faciliteter
 • Lokale events
 • Samarbejde med kommunen eller andre offentlige institutioner
 • Snitflader på tværs
 • Kommunale samarbejder
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Medlemmer

 • Medlemmers trivsel og fastholdelse
 • Demokrati og medbestemmelse
 • Hvordan deler vi den gode historie om vores forening?
 • Mangfoldighed, inklusion og diversitet
 • Tiltrækning af nye medlemmer
 • Opkrævning af kontingent overfor medlemmer
 • Et medlems første dag i foreningen

 

Forældre i foreningen

 • Sætte forældres kompetencer i spil
 • Forældrestrategi og inddragelse af forældre som frivillige
 • Forældrerollen
 • Forældre sponsorater og støttemedlemsskaber
 • Forældreinformation og oplysning om esport

Sponsorater og partnerskaber

Alle medlemmer af Esport Danmark tilbydes gratis rådgivning fra vores partner PwC

 • Formålsbeskrivelse
 • Afdækning af mulige lokale sponsorer
 • Rådgivning omkring værdibegreber i sponsoratet
 • Værdibaserede værktøjer til brug under søgning af sponsorater
 • Målgruppe indenfor sponsorater og partnerskaber
 • Aktiveringen af sponsorer

 

Økonomi

I samarbejde med Jyske Bank og PwC har vi mulighed for at give økonomisk rådgivning og sparring til vores medlemmer

 • Struktureret kasserer funktion
 • Budget
 • Kontingent fastsættelse
 • Break-even i forhold til at drifte foreningen.