Covid-19 har betydet en markant stigning i antallet af unge og ældre, der føler sig alvorligt ensomme. Med ensomhed kommer en masse følgevirkninger som har en negativ effekt på både individet men også for samfundet som helhed. Med Corona-situationen in mente, efterlader det os magtesløse, stressede og med store mentale udfordringer, hvor specielt de udsatte lag af samfundet er hårdt ramt.

Man kunne kalde det det forsømte forår, men betydningen og følelsen er nok en lidt anden for vores unge og ældre generationer. De har i de seneste uger været fysisk isoleret fra deres jævnaldrende, familier og besøgsvenner. Det påvirker selvfølgelig deres følelse af ensomhed, den negative mentale sundhed og i det hele taget den livskvalitet, der er vigtig at have i hverdagen. Spørgsmålet er hvad vi som samfund kan og skal gøre.

Esport Danmark tager faklen i hånden og løber forrest i branchen i forhold til at modvirke men samtidig også angribe denne ensomhed. Dette gøres med et meget spændende og hjertevarmt projekt.

Projektet sætter fokus på den ældre generation, hvor de unge underviser de ældre for derigennem at skabe værdi for hinanden. De unge faciliterer gaming og esport for de ældre på et niveau som passer til de ældres interesserer og kompetencer.

Wordfeud, hjerterfri, ludo, bridge og lignende apps bruges især af ældre og spilles oftest på tablet eller pc, der samtidig også bruges til at kommunikere digitalt med venner, familie, børnebørn, kommune, sundhedssystem og lignende. Brugen af digitale platforme til spil og kommunikation vil være gennemgående aktiviteter i projektet, der skal forbedres de ældres kompetencer og samtidig skabe online venskaber.

I projektet er der også indlagt dage hvor børnebørn og bedsteforældre er sammen i esportsforeningen. Igennem disse dage får de et kig ind i hinandens verden på hver deres præmisser, og her kan de få oplevelser sammen i et miljø der indbyder til nysgerrighed og indblik.

”Lad esport favne områder, som det var født til. Personligt mener jeg at det næsten er vores pligt som forbund for esport i Danmark at gøre noget for den ældre generation i samfundet, fordi vi kan. Lige så vel som vores børn og unge har behov og brug for opmærksomhed, succesoplevelser, nærvær, digital dannelse samt læring, lige så vigtigt er det at fokusere på  vores ældre generation, de har nemlig de samme behov – bare på en anden måde.

Kan vi integrere de 2 generationer sammen i et fællesskab. Give dem oplevelser og værktøjer som skaber selvtillid, fællesskab, selvværd og værdi i livet, så vil det automatisk modvirke ensomhed, stress og magtesløshed.

Forankringen af projektet kan ske i alle esportsforeninger som er gearet til det, værktøjet kan tilbydes til kommuner som kan se en værdi i at operere i forreste række i forhold til at være innovative og udnytte gaming, spil og esport på en positiv måde overfor forskellige generationer i samfundet.

Derfor er den virkelige øvelse at kombinere de to målgrupper – de unge og de ældre og lade dem finde en form for dynamik sammen, som giver værdi og samtidig integrerer generationerne sammen.” –

Mikkel Lindegaard Andersen

 

Læs officiel pressemeddelelse fra Slagelse kommune hér

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *