På et seminar i weekenden d. 15. og 16. august satte Esport Danmark for alvor gang i arbejdet med at styrke og udvikle esporten i Danmark.

På seminaret blev der arbejdet med de indre rammer i forbundet og præsenteret ambitiøse fremtidsplaner for uddannelses – og foreningsområdet.

Der blev også udarbejdet en forretningsorden for forbundet og taget beslutning om at der oprettes et hovedsekretariat som placeres i København.

Stærkt task force skal hjælpe foreningerne:

Esport Danmark skal i fremtiden kunne hjælpe med at styrke og understøtte landets, mere end 200 esportsforeninger. Derfor ansættes et fagligt stærkt task force som skal arbejde intensivt med udvalgte indsatsområder.
Dette task force vil, i første omgang, komme til at arbejde med at styrke, ledelses- og bestyrelsesarbejde i foreningerne og hjælpe med at skaffe indbringende kommercielle partnerskabsaftaler. Der vil også kunne ydes direkte hjælp og støtte til ansøgning af fonde og puljer og der vil derudover kunne søges hjælp og sparring til den personlige og faglige udvikling i foreningerne.

Disse indsatsområder er, blandt andet, udvalgt på baggrund af den spørgeskemaundersøgelse som blev sendt ud til landets esportsforeninger før sommerferien.

Du kan læse mere om spørgeskemaundersøgelsen hér.

Indsatsområderne vil løbende blive udvidet som behovene identificeres.

Det nedsatte task force skal således fungere som en direkte og nemt tilgængelig ressource for landets mange esportsforeninger og hjælpe med at sikre den positive udvikling og styrkelse for foreningerne rundt om i hele landet.

Fremtidig uddannelse i esport, på flere niveauer:

På skole – og uddannelsesområdet vil der i 2020 og ’21 blive arbejdet intensivt med at få skabt overblik over de mange forskellige esportstilbud som landets mange skoler og uddannelsesinstitutioner udbyder.

Dette arbejde prioriteres for at man på sigt kan påbegynde det videre, og vigtige arbejde, med at højne niveauet, sikre kvaliteten og etablere en fælles faglighed i esportsundervisningen rundt om i hele landet.

På den måde skal vi sikre at landets børn og unge får ordentlige faciliteter og undervisning indenfor esporten og at denne tænkes aktivt og fagligt ind i undervisningen.

Ud over kortlægningen af de nuværende tilbud på uddannelserne, vil der på uddannelsesområdet også blive etableret samarbejder med uddannelsesinstitutioner på de videregående niveauer. Dette gøres med henblik på oprettelse og igangsættelse af esportsuddannelser på disse uddannelsesniveauer, så man i fremtiden kan tage en videregående uddannelse indenfor esport i Danmark.

Sektretariat i København:

Forbundet besluttede på seminaret  også at ansætte en sekretariatschef som kommer til at varetage den daglige drift af det kommende hovedsekretariat samt en økonomisk controller som skal varetage den økonomiske drift og kontrol.

De nuværende indsatsområder er udvalgt og prioriteret, på baggrund af det forløbende arbejde i bestyrelse. Der vil løbende blive udvidet med fokusområder og projekter i takt med arbejdskraften i forbundet forøges.

Vi er utroligt glade for at komme i gang med arbejdet og vi glæder os til at være med til at sikre og udvikle esporten i Danmark!

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer til det fremtidige arbejde, er du altid meget velkommen til at kontakte os på kontakt@esd.dk

Foto: Philip Flindt