Mennesker er ikke ens og de har forskellige kompetencer, som skal sættes i spil i relation til de personer de samarbejder med og den kontekst, de arbejder i.  Det er essensen af samarbejdet med Talents Unlimited, der leverer den psykometriske test TT38, hvor fokus vil være på den personlige udvikling hos de mange esportsudøvere, trænere, lærere og ledere der er i dansk esport.

Esport Danmark bliver certificeret partner, hvilket betyder at medarbejdere hos Esport Danmark allerede er i gang med at blive certificeret, og dermed kan ESD tilbyde profilering til medlemmerne. Aftalen giver hele bredden mulighed for at benytte data til at tage beslutninger, endda i et meget lukrativt prisniveau så alle esportens aktører kan være med.

I forbindelse med samarbejdet udtaler Claus Bentzen, CEO og ejer hos Talents Unlimited:

Vi er meget glade og stolte af at have fået muligheden for at samarbejde med Esport Danmark om at udvikle fremtidens esports-talenter. Talents Unlimited er drevet af en mission om at hjælpe firmaer, organisationer og mennesker med at identificere og finde ud af hvad de er allerbedst til og under hvilke forudsætninger de trives og er engagerede. Alle skal have mulighederne for at arbejde med det de er bedst til! Vi glæder os til at hjælpe esporten med at udvikle deres talenter og sikre stærkere miljøer for udøverne! Vi er meget taknemmelige for at være inviteret med på denne rejse.”

Esport Danmark ser stort potentiale i testen

Hos Esport Danmark er der glæde i forbindelse med aftalen, da personlighedsprofiler kan udvikle esport i stærk retning i flere forskellige perspektiver:

Sofus Bynge, der er ansvarlig for skole- og uddannelsesområdet i Esport Danmark siger:

“At have viden om spillet, handlingsmønstre og roller giver indsigt i en side af sandheden, men at arbejdet med personlighedsprofiler som TT38 giver en helt anden, og super vigtigt, dybde og forståelse.”

Og han tilføjer følgende perspektiv i relation til hans arbejde:

Det er helt essentielt at vi får synliggjort disse kompetencer, learnings, og talenter, både så spillerne selv får større selvindsigt, men også for at fremtidige arbejdspladser får indsigt i hvilke styrker, deres fremtidige medarbejdere har.”

Perspektivet omkring udvikling af den enkelte har også et stort potentiale i relation til talent- og eliteområdet. Jesper Fries Pedersen, Talent & Elite ansvarlig siger:

Udvikling af den enkeltes talent er essentielt for at skabe stærkere spillere på nationalt og internationalt niveau. Udviklingen af den enkelte handler altid om at kigge på de nære relationer og det miljø, hvor udviklingen foregår i. Ved hjælp af TT38-testen kan vi sikre at de mange nøglepersoner omkring spilleren, fx træner, forældre, holdkammerater, studiementor og lignende får indblik i hvordan vi udvikler spilleren på den bedst mulige måde. Vi skal altid forholde os individuelt til spilleres udvikling og konteksten den skal indgå i.

Han ser også store fordele i et teamperspektiv, og fortsætter:

Redskabet kan blandt andet bruges til at sammensætte det helt rigtige hold, der skal topperforme. Her kan træneren få indblik i og sparring på et konkret datasæt til at udvikle spilleren såvel som holdet. Ved at implementere TT38 på individuelt plan samt holdniveau giver det træneren et stærkere fundament.”

Foreningsudvikling er et stort fokusområde hos Esport Danmark og samarbejdet kan bruge til at styrke de personlige kompetencer hos de mange frivillige. Anders Sørensen, foreningsansvarlig udtaler:

Noget af det vigtigste for at udvikle esportsforeninger, er en veletableret bestyrelse med forskellige kompetencer til at lede og udvikle foreningen. Jeg ser frem til at redskabet kan bruges til bl.a. at sammensætte stærke bestyrelser i esportsforeningerne, og samtidig ser jeg det også som en udvikling af de frivillige på områder, de kan bruge i deres respektive arbejdsliv. Dertil er det selvfølgelig også relevant at kigge på trænerne og deres forskellige personligheder og hvordan deres personlige styrker kommer i spil i hverdagens træning.”

Esport Danmark er på nuværende tidspunkt i gang med at få certificeret medarbejdere, der kan hjælpe medlemmerne. Derudover indebærer aftalen også at Esport Danmark vil arbejde internt med TT38-perspektiverne ligesom det er muligt for medlemmerne at blive certificeret i at anvende testen i deres egen praksis til en meget fordelagtig pris.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *