”Det er med meget stor glæde at vi nu kan tage fat på et meget centralt område, hvor esporten igen kan komme til sit rette element”, udtaler Mikkel Andersen, Esport Danmark

Esport Danmark har indgået samarbejde med boligselskabet FOB Ringparken og Slagelse Idrætsklub (SIK) samt Slagelse kommune. Samarbejdet er et metodeudviklingsprojekt, hvor formålet er at bekæmpe ensomhed og få flere arbejdsløse i arbejde og det sigter på at gøre vejen imellem arbejdsløse og erhvervsvirksomheder kortere. Der skal etableres nye fællesskaber og øget trivsel for beboerne, hvor samarbejdspartner Slagelse Idrætsklub er et stærkt eksempel at fællesskab omkring foreningslivet trives i den rigtige form og rammer.

Samtidig ønsker vi med samarbejdet at tilbyde værktøjer til deltagerne, så de selv bidrager til at nedbryde den sociale arv som kan eksistere i ghettoområder. Projektet skal sammen med FOB vise hvad esport kan give af færdigheder og kompetencer, som kan sikre jobmuligheder i relation til esport men også i andre perspektiver i relation til uddannelse og erhvervslivet i et bredt perspektiv.

”Vi ønsker at synliggøre hvad den kommende generation på arbejdsmarkedet kan bruge esport til, så de finder den rette vej for dem selv. Projektet har også et aspekt i at integrere ældre og unge, hvor de begge kommer ud af lejligheden og mødes i et mangfoldigt læringsmiljø, hvor de modtager undervisning hver for sig og sammen.” fortsætter Mikkel Andersen.

”Tidligere på året underskrev Esport Danmark og Slagelse Kommune en samarbejdsaftale omkring igangsætning af esportsaktiviteter for ældre borgere, og FOB-projektet bliver derfor også et samarbejde med Center for Sundhed og Ældre omkring bekæmpelse af ensomhed i Ringparken i forhold til den ældre målgruppe på 60+” fortæller Bente Nørgaard, aktivitetskonsulent i Slagelse kommune.

Boligselskabet FOB, der er repræsenteret ved den boligsociale helhedsplan ”En Fælles Indsats”, Slagelse Idrætsklub og Esport Danmark går derfor sammen i dette metodeudviklingsprojekt, hvor målgruppen er meget bred. Der er fokus på børn og unge fra 8-25 år, deres forældre og familie, samt ældre over 60 år. Esport er mangfoldigt ligesom dette samarbejde mellem alle parterne også er.  

Omdrejningspunktet i projektet er undervisning i esport og det at dyrke esport samt sætte fokus på øvrige og relevante digitale samt netværksskabende platforme som hele målgruppen bruger.

”Det er Esport Danmarks klare ønske at arbejde mere og mere med implementering af nøglefærdige esports-projekter i kommuner landet over. På den måde kan vi adressere og hjælpe med samfundsmæssige problemstillinger, og samtidig give esportsforeningerne oplagte samarbejdsmuligheder med deres kommune og boligområder. Det vil skabe trivsel og værdi på den korte bane, men også beskæftigelse på længere sigt.” slutter Mikkel Andersen.                                                                                                                           

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *