Esport Danmark holder skindet på næsen med Finansloven for 2022

Med en bevilling på 2 mio. kr. fra Finansloven får Esport Danmark mulighed for at fortsætte sine aktiviteter også efter nytår. Men der er behov for flere midler, hvis forbundet skal holde liv i sine mange projekter til gavn for særligt børn, ældre og socialt udsatte.

Da regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne mandag middag fremlagde finansloven for 2022, blev Esport Danmark bevilliget 2 mio. til det kommende år. Penge er bevilliget til drift af Esport Danmarks sekretariat samt udvikling og afholdelse af aktiviteter for både bredden og eliten af dansk esport.

Dermed overlever Esport Danmark, efter det tidligere på efteråret måtte afskedige en række medarbejdere, fordi forhandlingerne om udlodningsmidler blev rykket på grund af corona, hvorpå nye forhandlinger om en særbevilling fra Kulturudvalget blev udskudt pga. en ministerrokade. Derfor var det med en vis lettelse, at Esport Danmark modtog nyheden om Finanslovsbevillingen.

”Vi er enormt glade for, at vi holder skinnet på næsen og kan holde sekretariatet åbnet efter nytår,” Rico Corneliussen, direktør for Esport Danmark.

Men bevillingen er dog ikke nok til, at Esport Danmark nu kan gå en sikker fremtid i møde. Selvom forbundet nu kan arbejde videre med en række offentlige og private partnere, er der behov for mere støtte, hvis Esport Danmark ligesom andre idrætsforbund både skal kunne bistå sine medlemmer – de lokale foreninger – tilstrækkeligt og udvikle esporten, der er i rivende vækst, men på en lang række områder mangler organisering og støtte.

”Det er ingen hemmelighed, at vi havde håbet på lidt mere, så vi kunne fortsætte vores arbejde med fuld styrke. Det næste år kommer vi selvfølgelig til at holde gang i nogle af vores kerneaktiviteter ude i foreningerne, og vi vil blandt andet fortsætte vores arbejde med en national træneruddannelse. Men vi kommer også til at bruge mange kræfter på at vise, at vi som forbund løfter et stort samfundsansvar, som ikke mange andre formår, og derfor er fuldt berettiget til at blive en mere integreret del af udlodningsmidlerne,” siger Rico Corneliussen.

Esport Danmark har tidligere modtaget 5 mio. kr. fra udlodningsmidlerne, og det var den bevilling, der udløb ved udgangen af 2021. Esport Danmark opsagde derfor alle medarbejdere i efteråret 2021 for at være sikker på, at forbundet ikke havde udgifter, det ikke kunne afholde fra januar 2022. Det var derfor i sidste øjeblik, at Folketinget fandt penge til at holde hånden under Esport Danmark, der er det eneste forbund i Danmark, der arbejder for esportsudøvere fra amatører til elite.

Kontakt:
Rico Corneliussen
rc@esd.dk
22533293

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *