Bestyrelsen i Esport Danmark er glade for i dag at kunne meddele, at Kulturministeriet har bevilget fem millioner kroner til Esport Danmark. Støtten gælder for 1,5 år – resten af 2020 samt 2021. Det er en meget tilfreds talsmand for Esport Danmark, Frederik Byskov, som udtaler: ”Vi ser nu et første delmål opnået, ud fra den strategi vi fik defineret i januar 2020. Vi er blevet styrket i Esport Danmarks bestyrelse – med flere kompetente personer – og jeg ser klart, at vi er blevet bedre dækket, så vi kan sparre med medlemmer på udvalgte områder. Vi mærker i disse måneder positive og stærke tilkendegivelser på flere parametre til Esport Danmark, og med fem millioner fra Kulturministeriet ser jeg frem til vores august seminar, hvor vi nu kan videreføre dele af vores strategi til handling. Vores fokus vil være at styrke vores forbund yderligere – vi skal inddrage kompetente personer i ansættelser, og vi skal sikre, at det sker i tråd med vores strategi. Samtidig har jeg også behov for at tilkendegive, at vi ikke ønsker et tungt politisk forbund – men i stedet være agile og opsøgende i relation til vores medlemmer, partnerskaber samt øvrige interessenter omkring Esport Danmark.” Midlerne, som blandt andet skal gå til et sekretariat med jobfunktioner, vil helt klart være et solidt rygstød for forbundet, så endnu flere på esportsscenen kan hjælpes med de udfordringer og problematikker, de står overfor. Samtidigt vil midlerne fordeles inden for de tre arbejdsgrupper ’foreninger og frivillige’, ’faste rammer og sammenhængskraft’ samt ’uddannelse og undervisere’, så vi på tværs af esportsmiljøet – fra amatør, til semi-pro, til elite – kan bidrage overfor de 600.000 gamere, der er i Danmark. Den konkrete udmøntning af midlerne vil blive aftalt med de ordførerne efter sommeren. De tildelte midler ligger i tråd med Esport Danmarks strategi, og også i tråd med det nyoprettede sekretariat i Slagelse for Esport Danmarks foreninger. Muligheden for at hjælpe esportsscenen direkte over det næste halvandet år sikrer, at vi kan samle endnu flere i forbundet – og dermed stå stærkt til fremtidens forhandlinger som et samlet forbund for esporten i Danmark. Anders Sørensen, ansvarlig for foreningsområdet i Esport Danmark, udtaler: ”Vi ser rigtig mange foreninger nu med et skrøbeligt fundament. Det er meget essentielt, at vi nu kan handle på det, og det ser jeg med meget stor fortrøstning på. Vi ønsker at være synlige i esportsmiljøet. Vi ønsker en kort kommunikationsvej fra forening – sparring – eksekvering, hvor vi går efter at skabe synlige resultater i samarbejde med den enkelte forening ud fra den enkelte forenings behov og ambitionsniveau. Esporten skal i høj grad være bidragene til, at foreningskulturen går hånd i hånd med de kommende generationer.” Med midlerne ønsker Esport Danmark blandt andet at sætte fokus på: Esport Danmark vil fortsætte med at bygge på i forhold til de mere end 200 esportsforeninger i Danmark. I det indledende foreningsarbejde er Esport Danmark begyndt at evaluere, hvordan vi kan styrke foreningerne, i forhold til foreningsbeskrivelse og DNA. Vi ser på, hvordan der kan arbejdes med kompetencer og fundraising. Dertil ønsker forbundet at nytænke den reelle forbundssparring, så den matcher de behov og målsætninger, som de respektive esportsforeninger arbejder med. Esport Danmark ønsker at løfte de danske LAN events ift. rammer og regelsæt. Første initiativ vil være at uddanne en stærk dommerstand, der kan varetage opgaven som hoveddommer (head admin) ved de danske LAN turneringer, således at der sikres genkendelige overskuelige afviklinger af turneringer, til glæde for både deltagere, events og hold. Ligeledes for at understøtte de mange frivillige dommere (admins) til disse events. Esport Danmark vil investere i at styrke og støtte lagene under den fuldtidsprofessionelle scene, fra amatør til semi-professionel. Dette via rådgivning om iværksætteri, økonomi og kommerciel strategi til holdejere. Det økonomiske fundament skal stabiliseres og løftes, for at sikre et vækstende område inden for esporten, der er en vigtig del af det essentielle økosystem samt den direkte fødekæde til den professionelle scene. Dertil skabe samarbejde på tværs af klubber og foreninger, især ift. talentudvikling og etablering af en rød tråd fra amatør til semi-professionel. Esport Danmark igangsætter en kortlægning af eksisterende esportstilbud i skoleregi. Mange er opstået uden vejledning, og det er essentielt for unge i skoleforløb, at der er en ordentlig faglig viden om implementering af esport ifb. skoleforløb. Med over 300 esports skoletilbud vil forbundet sikre evidensbaseret viden om krydsfeltet mellem idrætsdidaktik, almen didaktik og den didaktik, der skal til for at udbyde esportslige tilbud. Esport Danmark ønsker at etablere et uddannelsessamarbejde med de uddannelses- og vidensinstitutioner i Danmark, der har stor viden om vidensskabelse og formidling, men i ringe grad indblik i esporten. Ønsker vi at sikre en integration af de næste generationers hobby (samt de muligheder og kompetenceløft, der ligger heri), er der nødt til at blive etableret mere samarbejde, så vi sammen som samfund griber bolden. På billedet (fra venstre): Talsmand for Esport Danmark, Frederik Byskov, Idrætsordfører (V), Stén Knuth, og Anders Sørensen, bestyrelsesmedlem for Esport Danmark. Billedet er taget ifm. en af de mange samtaler, som forbundet har haft med Stén.