Fremtiden tegner spændende for esportsmiljøet, som er i hastig vækst. 100-vis af nye foreninger popper op over hele landet og skal hjælpes med at lykkes.

Arbejdet bærer frugt
Den nye bestyrelse for Esport Danmark har arbejdet med at udvikle en ny strategi for forbundets aktiviteter på internationalt, nationalt og lokalt plan siden november 2019. Det store arbejde bærer nu frugt. Med støtte og midler fra Slagelse Kommune er det muligt at åbne et forbundssekretariat i Slagelse, som vil løfte det arbejde og de mange projekter, som Esport Danmark har gang i.

Vi kommer i den kommende tid til at invitere løbende ind til dialog og sparring for alle interessenter, der gerne vil give en hånd med eller har en idé til, hvad Esport Danmark som landsdækkende forbund kan bidrage med. Den nye strategi for Esport Danmark kan læses her, og det er med afsæt i denne, at Esport Danmark varetager rollen som forbundet for al elektronisk sport i Danmark fremadrettet.

“Det er en kæmpe opgave, som vi ser fortrøstningsfuld på. Vi er i et miljø, der er i hastig vækst – her vil forbundet være med til at bringe børn og unge sammen, fremfor at sidde alene i kælderen”, udtaler forbundets talsmand, Frederik Byskov.

Erfarne folk og medlemsinddragelse er vejen frem
Vi har allerede offentliggjort Esport Danmarks advisory board, og i den kommende tid vil vi aktivere de arbejdsgrupper, der er nedsat inden for forbundets underudvalg, der bl.a. arbejder med foreningsdrift, uddannelse, talentpleje og faste rammer.

Til slut skal det nævnes, at Thomas Koed træder tilbage som formand og ud af bestyrelsen. En enig bestyrelse har valgt Frederik Byskov som talsmand for Esport Danmark, frem til en ny formand er valgt ved den ordinære generalforsamling i september 2020. Næstformand Rasmus Fossing har overtaget formandsposten, indtil generalforsamlingen i september.

Alle henvendelser vedr. Esport Danmark bedes rettes til Frederik Byskov.