For at præstere på højt niveau som ung, hjemmeboende esportsudøver er det vigtigt at spillerens nære relationer støtter op om esportskarrieren. Når vi i Esport Danmark italesætter støtte mener vi hele vejen rundt om spilleren, hvilket inkluderer familie, skole, venskaber og selvfølgelig klubben eller organisationen, der spilles for.

I løbet af efteråret har vores Talent og Elite ansvarlig, Jesper Fries Pedersen, støttet flere forældre i forbindelse med deres sønners hverdag med kombinationen af esport og folkeskole.

Anders Vejrgang har, som skrevet i flere medier, haft udfordringer med at trives i sin tidligere klasse. Esport Danmark har gennem dialog med Anders’ mor Laila Vejrgang arbejdet på at finde en holdbar og langsigtet løsning, hvor Anders både kan spille FIFA på allerhøjeste niveau for sin klub RB Leipzig samtidig med at han kan passe sin skolegang.

”Esport Danmark har været hurtige til at reagere, da de fandt ud af at Anders havde brug for hjælp i relation til skolen. De har hjulpet mig i dialogen med Hjørring Kommune som især har været svære at overbevise om at man som eliteudøver – også indenfor esport – har brug for en speciel indsats på skoleområdet. Derfor er det endt med vi har fundet et helt andet tilbud.

Jesper har støttet mig og lyttet til de udfordringer, jeg har haft, og det er tydeligt at forbundet har fokus på det hele menneske i deres arbejde og tænker at præstationen i spillet skal gå hånd i hånd med motion og trivsel. Vi er desuden blevet henvist til ekstern hjælp, som Anders kan bruge fremadrettet til at blive endnu dygtigere.

Det har været virkelig dejlig med professionel sparring og opbakning i en svær situation hvor jeg har stået meget alene med det hele.

Laila Vejrgang, mor til Anders Vejrgang

Vejrgang

Her ses Anders Vejrgang og mor Laila Vejrgang i forbindelse med et esportsarrangement 

I forbindelse med hjælpen til Laila Vejrgang fandt vi ud af at spilleren Magne Andersen, også kaldet Deqzy, oplevede lignende udfordringer med kombinationen af folkeskole og esport på allerhøjeste niveau. Magne er en ung og meget dygtig Fortnite-spiller hos Copenhagen Flames, og gennem dialog med hans mor, Mette Andersen, samt de ansvarlige hos hans klub, fandt vi frem til en god løsning for Magne. Esport Danmark har henvist til ekstern hjælp indenfor sport-life-området, hvilket har betydet at Magne efter juleferien får støtte og sparring til at agere og handle i de udfordringer, han oplever.

”Jesper giver følelsen af, at man bliver hørt og forstået som forældre – han kender miljøet og de krav der bliver stillet til de unge mennesker og igennem dialogen, så kommer han omkring det hele menneske og ikke bare Fortnite spilleren Deqzy! Som forældre kan det være svært, nærmest umuligt, at finde nogen at tale med når det gælder professionel esport, men Jesper har en helt speciel forståelse for det og har sat sig ind i den verden de unge mennesker bevæger sig i – han har fingeren på pulsen!”

Mette Andersen, mor til Magne ”Deqzy” Andersen

Hos Esport Danmark ønsker vi at støtte, vejlede og hjælpe forældre og deres børn i relation til at kombinere skole og uddannelse med esport på højt niveau. 

Oplever du udfordringer med kombinationen af skolegang og esport eller har du spørgsmål til, hvordan du hånderer esport på eliteniveau? Så kontakt Jesper Fries Pedersen på jfp@esd.dk eller tlf: 40636566