Hvordan ændrer esporten hverdagen i Danmark? Herunder kan du læse vidensbyrd fra hele Danmark om, hvordan esporten er med til at styrke, samle, hjælpe videre og understøtte på forskellige områder i samfundet. Esporten er unik fordi den åbner døre og skaber mulighed for en store mennesker – også grupper som vil have svært ved at deltage i traditionel idræt og sport og på den måde kan esporten være med til, at sørge for at alle kan være med.