Bliv medlem

Vi vil skabe en fælles stemme for esport i Danmark, fordi vi er stærkest sammen. Som støttemedlem bidrager du til, at Esport Danmark med en stor medlemsbase står stærkt, når vi støtter og involverer os i projekter, der driver esporten fremad i Danmark. Som medlem i Esport Danmark får du en dedikeret samarbejdspartner, uanset om du er forening, uddannelsesinstitution, privat aktør eller virksomhed.

Hvem kan tilmelde sig?

Esport Danmark er det landsdækkende forbund, der varetager alle led i esportens fødekæde. Fra bredden og talentudvikling til fremme af esportsudøvere, der dyrker sporten på elitevilkår; og arbejder for at fremme esportens vilkår og skabe sammenhængskraft mellem sportens interessenter.

Institution eller skole

Vi har dedikeret os til at bistå med al den støtte, vi kan give til uddannelse og forskning. 

Som institution/skole er du med til at gøre en kæmpe forskel for vores indsatser på skole-, institutions og uddannelsesområdet. Med jeres hjælp kan vi nå ud til endnu flere, som har brug for vores sparring og hjælp.

Forening

Fællesskaber og frivillighed er essentielle varemærker, i den danske foreningstradition. Vi har i Danmark igennem mange år samlet unge såvel som ældre ved hjælp af et rigt indhold af foreningstilbud, fra små til store byer og i landet over trives foreningskulturen. Foreningslivet i esport og gaming er mangfoldigt og kan være med til at vise vejen for det øvrige foreningsdanmark i fremtiden, ved at bidrage med stærke digitale perspektiver til det sunde danske foreningsliv.

Organisationer og events

Organisationer registreret som virksomhed, der driver et esport hold eller aktiviteter af lignende karakter, turnerings- og eventarrangører, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Esport og gaming giver mulighed for at etablere gode vaner til det videre arbejdsliv og den digitale fremtid, vi ser ind i. 21st-century learning skills er et eksempel på en bred vifte af efterspurgte kompetencer, som esporten træner og udvikler hos unge. Som naturlig konsekvens af de mange timer vi bruger sammen online, er der en stor tradition for at samles til fysiske events.

Privatpersoner

Du kan tilmelde dig om privatperson medlem hvis du ønsker at støtte Esport Danmarks virke og arbejde. 

Medlemsfordele

Esport Danmark er det landsdækkende forbund, der varetager alle led i esportens fødekæde. Fra bredden og talentudvikling til fremme af esportsudøvere, der dyrker sporten på elitevilkår; og arbejder for at fremme esportens vilkår og skabe sammenhængskraft mellem sportens interessenter.