Esport Danmark fik i slutningen af oktober 2019 en ny bestyrelse. Der er sket meget på de seks måneder, som er passeret sidenhen. Den nye strategi for forbundet er blevet offentliggjort, der er opbakning fra industrigiganterne inden for esporten, mens det ligeledes er lykkes med et sekretariat for foreninger i Slagelse Kommune.

Undervejs har vi i bestyrelsen måtte sige farvel til Morten Høj Jensen, der pga. sygdom i nærmeste familie har valgt at fratræde sin bestyrelsespost. For et par uger siden trådte daværende formand Thomas Koed også tilbage.

Det glæder os at kunne præsentere, at Anders Sørensen (medstifter af Sørby Esport) og Steffen Thomsen (direktør i Copenhagen Flames) er valgt ind i bestyrelsen indtil det kommende valg i september/oktober, hvor Esport Danmark holder ny generalforsamling.

Fra at være seks personer i bestyrelsen i tidligere år, består Esport Danmarks bestyrelse nu af ni personer + referent.

Esport Danmarks nye bestyrelse:

 • Frederik Byskov, talsmand ESD og esports entrepreneur, medstifter af Astralis
 • Anders Sørensen, medstifter af Sørby Esport, formand i Sørbymagle IF og tidl. medlem af DIF’s udviklingsudvalg
 • Sofus Bynge, undervisningsansvarlig og forretningsudvikler hos HYDR, medskaber af DGI’s Esport Grunduddannelse
 • Rasmus Fossing, konstitueret formand ESD og esportsunderviser, Herlufsholms skole
 • Steffen Thomsen, tidl. eOddset-ansvarlig, direktør og stifter, Copenhagen Flames
 • Martin Fog Eckhaus, esportsunderviser hos Idrætshøjskolen Bosei, DGI Storstrømmen Esports vejleder og instruktør på DGI’s Esport grunduddannelse
 • Lasse Kirchoff, esportsunderviser samt undervisningsansvarlig hos Aab Esport
 • Peter Møldrup, undervisningsansvarlig hos Tricked Esport
 • Dennis Sørensen, Ikast Brande Esport og esportsunderviser
 • Line Norrman, frivillig referent. Cand.mag. i kultur, oplevelser og turisme

Arbejdsområder- og fordeling
I den nye strategi for forbundet fokuserer Esport Danmark på flere områder – med et specielt fokus på tre hovedområder:

 • Foreninger og frivillige
 • Faste rammer og sammenhængskraft
 • Uddannelse og undervisere

Foreninger og frivillige
Anders Sørensen er ansvarlig for området ’foreninger og frivillige’, hvor Rasmus Fossing, Dennis Sørensen samt Lasse Kirchoff også har deres hovedsagelige drift. I store overskrifter skal områdegruppen fokusere på hjælp til foreninger og opbygning af en stærk foreningskultur inden for esport. Det gælder både nye foreninger såvel som etablerede foreninger, hvor esport er en del af foreningstilbuddet.

Faste rammer og sammenhængskraft
Steffen Thomsen er ansvarlig for området ’faste rammer og sammenhængskraft’, hvor Frederik Byskov også hjælper til. Området skal fokusere på formel talentstruktur i værdikæden fra amatør til semi-pro til pro. Områdegruppen skal ligeledes arbejde med opbygning samt formalisering af regelsæt, turneringsregler, hjælp til events, aflønning af dommere og meget andet.

Uddannelse og undervisere
Sofus Bynge er ansvarlig for området ’uddannelse og undervisere’, hvor Martin Fog Eckhaus, Lasse Kirchoff og Peter Møldrup hjælper til med at sikre uddannelse- og kompetenceløft til esportsmiljøet. Der skal sikres endnu mere optimale undervisningsforhold for de næste generationer – for unge, der studerer, såvel som for undervisere.

Underudvalg
I hver områdegruppe arbejder Esport Danmark på at skabe underudvalg, så de, der har lyst, kan byde sig til og være med til at løfte den store opgave, som hvert område er.

Inden for uddannelses- og undervisningsområdet er vi allerede kommet ret langt. Det har mundet ud i, at der er etableret et uddannelses advisory board, der skal sparre med Esport Danmark om at implementere de tiltag, som er i støbeskeen inden for det nævnte område. Det samt invitation til et stormøde om uddannelse i esport melder vi mere ud om i den kommende uge.

De øvrige områder i den nye strategi, der ikke er benævnt herover, står Frederik Byskov for. Han er talsmand på tværs af hele forbundet og deltager på vegne af Esport Danmark i de politiske forhandlinger, sammen med Anders Sørensen, der også varetager kontakt med andre idrætsorganisationer.

I Esport Danmark glæder vi os utrolig meget til det fremadrettede arbejde i samspil med den danske esportsscene, og vi håber, at ovenstående udmelding gør det klart, hvem der skal tages fat i.

Billede: Venligst udlånt af Sorring LAN Party