Af Anders Sørensen, bestyrelsesmedlem i Esport Danmark Esportsforeninger skyder op i Danmark og rigtig mange – både igangværende idrætsforeninger, men også helt nystartede esportsforeninger – vil gerne have del i den samlede medlemsvækst, som esporten i disse dage kan bringe med sig. Men fundamentet og lysten til det interne arbejde skal være til stede, for at det giver reelt output og succes over tid (2-3 år). Foreningsbeskrivelse For at lykkes med en esportsforening er det essentielt, at man gør sig nogle overvejelser om en masse områder, der ikke har så meget med esport at gøre. Det skal blandt andet gøres klart, hvilken målgruppe esportsforeningen gerne vil lykkes med at tiltrække, hvem der skal drive og udvikle esportsforeningen og hvilke ydelser man ønsker at tilbyde. Dette skal munde ud i en foreningsbeskrivelse. En foreningsbeskrivelse skal fylde 1-2 sider, og den skal give et godt billede af esportsforeningens prioriteringer i opstartsfasen. Efterfølgende skal der blandt andet skrives vedtægter, afholdes en generalforsamling og arbejdes med rollefordeling i bestyrelsen. Her vil jeg gerne appellere til, at bestyrelsen ikke udelukkende er sammensat af gamere. Interessen for spillene er naturligvis vigtigt, men det er lige så vigtigt, at der også er nogle, der synes det grundlæggende bestyrelsesarbejde samt det administrative arbejde er interessant – for at bestyrelsen kan fungere. Hvem taler med kommunen? Hvem er god til regnskab/økonomi? Hvem tager de indledende velkomstsnakke med nye forældre? Det er blot nogle af de roller, der skal afklares. Indstilling og rummelighed Det næste skridt vil herefter være at investere tid (ikke penge) i at gennemdrøfte, hvordan man gerne ser, at samarbejdet skal drives i esportsforeningen. Hvilke roller har man hver især, og hvordan spiller I hinanden gode? Hvordan giver man plads til, at de unge synes det er fedt at være med, og hvordan bliver I bevidste om, hvilke kompetencer de enkelte bidrager med til det samlede bestyrelseshold? Jeg vil vove at påstå, at der i Danmark ikke findes gode, velfungerende foreninger, uden en god bestyrelse der arbejder godt sammen – og her taler jeg ikke kun om esportsforeninger. Fundamentet for en god forening ligger i bestyrelsesarbejdet, hvor man herfra arbejder nedad i organisationen. Dette kan man reelt sammenligne med klassiske, topstyrede virksomheder. Grundlæggende bliver en god idé ikke til substans, uden at man gør et godt forarbejde og inkluderer den rette sammensætning af folk, der skal bære og føre idéen ud i praksis. Jeg har desværre set en del dysfunktionelle og forstenede foreningsbestyrelse igennem min tid, som ender med et forkert fokus, fordi man ikke fra starten er afklaret omring bestyrelsens roller – og ikke giver hinanden plads. Men jeg har også set, hvordan det modsatte kan udmønte sig i rigtig gode cases, hvor der opstår stærke, velfungerende foreninger, som bygger på samarbejde og ansvar – noget, der giver merværdi. Økonomi og drift Det vigtigste grundelement i opstarten af esportsforeningerne er, at man starter med at tale om visionerne for foreningen og er meget grundige i arbejdet med opbygningen af foreningskulturen. Først når dette er på plads, kan man kaste sig ud i at tale om det økonomiske. Herunder hvordan man skaffer penge til esportsforeningen, så visionerne og drømmene kan gå i opfyldelse. Grundlæggende kan alt sådant set lade sig gøre økonomisk. Men det kræver, at man i foreningen har gjort sit forarbejde og udarbejdet de rette tilbud målrettet det segment, man ønsker i sin esportsforening. Fonde, puljer, kommunale samarbejdsaftaler, kommercielle partnerskaber, sponsorater m.m. kan søges af alle. Der findes i Danmark intet mindre end over 7.500 fonde med forskellige søgeområder. Også selvstændige forældre og endda større virksomheder på landsplan, engagerer sig økonomisk i foreningslivet. Så budskabet er her: Ro på! – de økonomiske samtaler i bestyrelsen må ikke blive den tunge våde klud, der skaber bedrøvede blikke imellem jer og får det hele til at gå i stå. Det er en driftsopgave, der skal løses – og det kan den, hvis man gør sit forarbejde. Frivillighed I Danmark er vi kendte og anerkendte for vores frivillighedskultur og vores foreningsliv, men alt for få foreninger sætter sig ned og beskriver de roller, som de ønsker skal besættes frivilligt – det er en klassisk fejl. For at skabe merværdi til foreningen er det vigtigt, at man ikke kun indtænker de frivillige roller såsom; ham der kører ungerne til LAN, forældrene der bager en kage, eller dem der kommer og sætter borde og stole op. Kunne man i lokalområdet forestille sig, at der fandtes en dygtig fundraiser? En frisk forælder, der er god til at sammensætte et team til driftsopgaver? Eller en som havde gode sponsorforbindelser? Disse roller er lige så vigtige at få besat, for at foreningen skal fungere på den lange bane. For faktum er, at de fleste faktisk gerne vil bidrage for at gøre en forskel, men det skal ske i overensstemmelse med den enkeltes frivillige lyst, behov og kompetencer. Det er vigtigt, i arbejdet med frivillige, at man forventningsafstemmer og får skabt et fundament af samarbejde og ansvar, så man kan regne med de frivillige, og de frivillige kan regne med hinanden. Så er fundamentet for gensidig succes langt større. Det er altid bestyrelsens opgave at sige til og fra, i forhold til de ydelser man ønsker hjælp til. Hvis I får drøftet forventningerne til kvalitet og format inden arbejdet går i gang, er I allerede nået langt. Og så skal vi altid huske at påskønne og sige tak for hjælp. Hvis jeg kan bidrage eller hjælpe din esportsforening, er du/I altid meget velkommen til at kontakte mig. Jeg arbejder og brænder for, at vi sammen får dannet og udviklet gode bæredygtige esportsforeninger i Danmark. Jeg er til at træffe hver dag kl. 8 – 16, og min hjælp og support tager altid udgangspunkt i, hvilke udfordringer og behov din esportsforening har. Anders Sørensen Bestyrelsesmedlem, Esport Danmark Formand, Sørbymagle IF Medstifter, Sørby Esport Kontaktinformation: as@esd.dk eller tlf. 20660035