Invitation til ordinær generalforsamling

Lørdag den 24. oktober afholder Esport Danmark sin årlige, ordinære generalforsamling og inviterer alle medlemmer til at deltage.

Esport Danmark står foran et spændende år, hvor de af Kulturministeriet tildelte midler skal ud og arbejde for esportsscenen. Vi glæder os til at se så mange som muligt, under de givne omstændigheder med Covid-19, så vi sammen kan fortsætte med arbejdet om at styrke og udvikle esporten i Danmark.

Tidspunkt: Lørdag den 24. oktober kl. 19:00

Lokation: Odense.

Forholdsregler i forbindelse med Covid-19:
Grundet de nuværende restriktioner i forbindelse med Covid-19, bedes hver medlemsgruppe begrænse deres deltagende repræsentanter til én person. Esport Danmark sørger naturligvis for, at der på dagen er håndsprit, mundbind (såfremt det er påkrævet af regeringen) og at andre evt. gældende regler og retningslinjer lagt frem af regeringen overholdes.

Af samme grund er tilmelding nødvendig og skal være Esport Danmark i hænde senest én uge inden generalforsamlingen. Tilmeldte til generalforsamlingen vil få tilsendt lokation i ugen op til generalforsamlingen, når vi ved, hvor mange der deltager og hvilke lokaler, der kan benyttes jf. gældende afstandskrav fra regeringen.

Forslag der ønskes behandlet:
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Esport Danmark i hænde senest to uger før generalforsamlingen, altså den  10. oktober 2020. Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen jf. § 11.3.1 og repræsentanterne jf. § 11.3.2. Forslag sendes til sekretariatsleder Line Norrman på: ln@esd.dk.

Endelig dagsorden samt mødemateriale sendes til medlemmerne pr. mail inden generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Behandling af eventuelle forslag
  5. Valg af formand, næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til esportens disciplinærinstans
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

På vegne af Esport Danmark
Rasmus Fossing, kst. formand