HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIN FORENING?

Vi skal sammen lykkedes med at du/i får en god og stærk forening.
De udfordringer der ligger ligefor hos dig, står vi parat til at hjælpe dig med
– for hos Esport Danmark er der hjælp at hente!

Økonomi, sponsorer, frivillige trænere eller forældreinddragelse kan være
nogle af de områder som giver dig grå hår, eller er det i stedet drømme og
nye projekter som i vil løfte jeres forening med, står vi også klar med support.

Vi har erfaring med foreningsledelse, vi kan også have ydelser eller produkter klar,
som kan styrke din forening, for vi ønsker helt enkelt at vi skal lykkedes sammen.

 

Medlemsfokus

Ved problemstillinger eller overskyggende udfordringer – så går det ud over det vi er til for – medlemmet! Sæt jer ned og lav en beskrivelse over hvordan i ønsker det enkelte medlem skal opleve jeres forening. Derfra giver det god grobund for at bygge foreningen op – og vi bygger gerne med.

Esport Danmark projekter

I Esport Danmark arbejder vi løbende på projekter, som kan bidrage til foreningens udvikling. Esportens mangfoldighed bliver omdrejningspunktet for projekter vi ønsker at løfte i samarbejde med foreninger, kommuner eller grupper. Ring gerne og forhør dig om vores muligheder  netop nu.

Har du en god ide?

Da esporten er under stor udvikling, så bilder vi os heller ikke ind at vi har alle løsninger på hånden. Vi har også en stor interesse i at høre fra dig, hvis du sidder inde med en god ide eller historie du gerne vil dele med os. Så send os gerne et skriv, så vil vi efterfølgende tage kontakt til dig. Vi glæder os til at høre mere….

MEDLEMSTILBUD OG YDELSER

Hvis du ikke finder dit behov for hjælp, i vores tilbud – så skriv os istedet en mail, hvor du beskriver hvad du gerne vil have hjælp til

 

Ledelse og bestyrelse

 • Bestyrelsesmøder
 • Generalforsamling
 • Vedtægter
 • Mødestruktur inkl. mødereferat
 • Foreningsstrategi / foreningsbeskrivelse
 • Funktionsopdelt sammensætning af bestyrelse
 • Møde og eksekveringskultur
 • Ledelsesværktøjer

Indkøb

 • Indkøbsaftaler i kategorier i foreningsregi
 • Buy smart

Frivillige trænere

 • Uddannelse og udvikling af trænere
 • Fastholdelse af trænere
 • Trænerfilosofi
 • Selvledelse
 • Rekruttering

Værdier og kultur

 • Foreningens værdier
 • Foreningsbeskrivelse / formålsbeskrivelse
 • Kulturel ledelse
 • Personlige værdier hos ledere og frivillige
 • Frivilligheds cv / diplom
 • Medarbejdertilfredshed
 • Medlemstilfredshed

Økonomi

 • Struktureret kasserer funktion
 • IT redskaber
 • Budget
 • Kontingent fastsættelse
 • Break-even i forhold til at drifte foreningen.

Rekruttering af frivillige

 • Rekrutteringsstrategi
 • Forventningsafstemning herunder motivation og mening for den frivillige
 • Frivilligheds cv / diplom

Forældre i foreningen

 • Sætte forældres kompetencer i spil
 • Forældrestrategi
 • Forældrerollen
 • Oplysning om esport
 • Forældre sponsorater og støttemedlemsskaber
 • Inddragelse af forældre
 • Forældre som frivillige

Sponsorater og partnerskaber

 • Formålsbeskrivelse
 • Afdækning af mulige lokale sponsorer
 • Rådgivning omkring værdibegreber i sponsoratet
 • Værdibaserede værktøjer til brug under søgning af sponsorater
 • Målgruppe indenfor sponsorater og partnerskaber
 • Aktiveringen af sponsorer

 

Medlemmer

 • Break even i forhold til foreningsøkonomi
 • Fastholdelse af medlemmer
 • Den gode træning
 • Mangfoldighed, inklusion og diversitet
 • Tiltrækning af nye medlemmer
 • Indmelding og udmelding af medlemmer
 • Opkrævning af kontingent overfor medlemmer
 • Åbenthus arrangementer i rekrutteringsøjemed.
 • Et medlems første dag i foreningen

 

Kontakt til kommune og offentlige instanser

 • Tilskudsområder
 • Faciliteter
 • Lokale events
 • Samarbejde med kommunen eller andre offentlige
 • Snitflader på tværs
 • Projekter med kommunen

Drift

 • It og tech
 • Opdatering af computere og software
 • Automatiske måder at opdaterer spildata på.

Ansøgning af fonde og puljer

 • Afdækning af mulige pulje og fonde
 • Rådgivning til ansøgning
 • Gennemgang og hjælp til konkrete projekter
 • Evaluering og tilbagemelding til fonden

Markedsføring af forening

 • SoMe og content
 • Billeder og video
 • Hjemmeside