EN KULTUR MED PLADS TIL ALLE

Esport Danmark har et stort ansvar for at sikre diversitet, inklusion og mangfoldighed i gaming og esport. Dette område er todelt: Det ene område er målrettet bekæmpelse af kønsdiskriminerende, sexistisk og racistisk adfærd og sprogbrug overfor piger, kvinder, LGBT personer og andre minoriteter i gaming. Det andet område er målrettet mod at styrke arbejdet med psykisk sårbare børn og unge, børn med autisme eller ADHD, skoleelever med højt fravær og unge med komplekse problemer. Inden for begge områder er vores mål at sikre trygge, motiverende, støttende og inkluderende fysisk-sociale trivsels- og udviklingsrammer i gaming- og esport-fællesskaber. I Esport Danmark har vi et tæt samarbejde med organisationer, som er specialiseret indenfor hver deres ekspertiseområde, og vi kan udvikle, afprøve, modne og udbrede forløb for børn og unge, fagpersonale eller forældre i et samarbejde med jer. 

Esporten giver en unik mulighed for at favne på tværs af baggrund, kapacitet og alder.

 

Esport Danmark står klar

Vi står klar med forløb, rådgivning og vejledning, som kan hjælpe dig i arbejdet med indsatsområder som inklusion, trivsel, racisme, adfærd, sexisme, udsatte unge, STU forløb mv. med gaming som løftestang. 

Email: ef@esd.dk

Pædagogiske værktøjer 

Vi bruger en kombination af mentale, sociale og fysiske sundhedsfremmende viden og aktiviteter, således at gaming kan anvendes som et pædagogisk værktøj i arbejdet med jeres problemstillinger.

 

VI ØNSKER OS EN MERE inkluderende KULTUR, OG DEN VIL VI SIKRE VED AT:

 

  • Skabe retningslinjer for sunde vaner og kultur. Herunder formidling og udvikling af det etiske kodeks (adfærd), modarbejde toxicity (negativt sprogbrug) og i samme ombæring sikre opmærksomhed om skin betting (gambling).
  • Sikre grobund for flere gode og sunde rollemodeller inden for esporten – både blandt kvinder, handicappede, LGBT og andre minoritetsgrupper.
  • Bidrage til viden og forskning om diskrimination på basis af køn, krop og seksualitet i gaming og iværksætte forløb, som skal forebygge sexisme.
  • Formidling af viden, strategier, metoder og retningslinjer for pædagoger, lærere, vejledere, trænere og rollemodeller til, hvordan de kan bruge gaming og esport som pædagogisk redskab i deres arbejde med udsatte børn og unge.
  • Skabe større forældre-involvering ift. normer, værdier, vaner og sprogbrug i hjemmet til understøttelse af bedre gaming- og esport-miljøer og fællesskaber

 

Vil du høre mere om vores arbejde med diversitet og inklusion i esporten?

 

Sofus Bynge

Email: sb@esd.dk

Tlf: 30233751

Eva Fog Noer

Email: ef@esd.dk

Michael Dassa

Email:md@esd.dk

Tlf: +45 30233751